Kleine Werkzeuge

Aus xinux wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

neofetch

 • neofetch
      .-/+oossssoo+/-.        root@orville 
    `:+ssssssssssssssssss+:`      ------------ 
   -+ssssssssssssssssssyyssss+-     OS: Ubuntu 18.04.2 LTS x86_64 
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.    Host: N7x0WU 
  /ssssssssssshdmmNNmmyNMMMMhssssss/   Kernel: 4.15.0-76-generic 
 +ssssssssshmydMMMMMMMNddddyssssssss+   Uptime: 11 days, 2 hours, 3 mins 
 /sssssssshNMMMyhhyyyyhmNMMMNhssssssss/  Packages: 2789 
.ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss.  Shell: bash 4.4.19 
+sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+  Resolution: 1920x1080 
ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso  WM: GNOME Shell 
ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso  WM Theme: Adwaita 
+sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+  Theme: Adwaita [GTK3] 
.ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss.  Icons: Adwaita [GTK3] 
 /sssssssshNMMMyhhyyyyhdNMMMNhssssssss/  Terminal: terminator 
 +sssssssssdmydMMMMMMMMddddyssssssss+   CPU: Intel i7-8550U (8) @ 4.000GHz 
  /ssssssssssshdmNNNNmyNMMMMhssssss/   GPU: Intel UHD Graphics 620 
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.    Memory: 4924MiB / 15919MiB 
   -+sssssssssssssssssyyyssss+- 
    `:+ssssssssssssssssss+:`                  
      .-/+oossssoo+/-. 

wetter

Weather report: zweibrücken

        Cloudy
   .--.   -6..-1 °C   
  .-(  ).  ↗ 17 km/h   
 (___.__)__) 10 km     
        0.0 mm     
                            ┌─────────────┐                            
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Thu 27 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│      Morning      │       Noon   └──────┬──────┘   Evening      │       Night      │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│        Overcast    │ _`/"".-.   Moderate or he…│   .-.   Blizzard    │   .-.   Moderate rain │
│   .--.   -5..0 °C    │  ,\_(  ).  -5..+1 °C   │   (  ).  -3..-1 °C   │   (  ).  -6 °C     │
│  .-(  ).  ↗ 21-27 km/h  │  /(___(__) ↑ 27-34 km/h  │  (___(__)  ↗ 34-50 km/h  │  (___(__)  ↗ 35-54 km/h  │
│ (___.__)__) 8 km      │   * * * *  2 km      │  * * * *  5 km      │  ‚‘‚‘‚‘‚‘  9 km      │
│        0.1 mm | 0%  │  * * * *  0.4 mm | 47%  │  * * * *   3.4 mm | 20%  │  ‚’‚’‚’‚’  1.1 mm | 0%  │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
                            ┌─────────────┐                            
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Fri 28 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│      Morning      │       Noon   └──────┬──────┘   Evening      │       Night      │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│        Overcast    │        Overcast    │   .-.   Light drizzle │   .-.   Moderate rain │
│   .--.   0..4 °C    │   .--.   2..5 °C    │   (  ).  1 °C      │   (  ).  -3 °C     │
│  .-(  ).  ↗ 16-22 km/h  │  .-(  ).  ↗ 15-18 km/h  │  (___(__)  ↖ 10-15 km/h  │  (___(__)  ↑ 23-33 km/h  │
│ (___.__)__) 10 km     │ (___.__)__) 5 km      │   ‘ ‘ ‘ ‘  5 km      │  ‚‘‚‘‚‘‚‘  7 km      │
│        0.0 mm | 0%  │        0.2 mm | 53%  │  ‘ ‘ ‘ ‘  2.4 mm | 29%  │  ‚’‚’‚’‚’  3.2 mm | 0%  │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
                            ┌─────────────┐                            
┌──────────────────────────────┬───────────────────────┤ Sat 29 Feb ├───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│      Morning      │       Noon   └──────┬──────┘   Evening      │       Night      │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│        Overcast    │   .-.   Moderate rain │ _`/"".-.   Light rain sho…│ _`/"".-.   Light sleet sh…│
│   .--.   2..6 °C    │   (  ).  2..7 °C    │  ,\_(  ).  0..4 °C    │  ,\_(  ).  -2..+3 °C   │
│  .-(  ).  ↗ 33-47 km/h  │  (___(__)  ↗ 35-42 km/h  │  /(___(__) ↗ 21-31 km/h  │  /(___(__) ↗ 20-30 km/h  │
│ (___.__)__) 8 km      │  ‚‘‚‘‚‘‚‘  8 km      │   ‘ ‘ ‘ ‘ 10 km     │   ‘ * ‘ * 8 km      │
│        1.9 mm | 55%  │  ‚’‚’‚’‚’  1.6 mm | 69%  │   ‘ ‘ ‘ ‘  0.7 mm | 81%  │   * ‘ * ‘  0.3 mm | 71%  │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Location: Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, 66482, Deutschland [49.248655,7.3641981]

Follow @igor_chubin for wttr.in updates